วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและเหล่าพสกนิกรในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

water