วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30 - 22.00 น. โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

56879280 525402971618889 6615668864833290240 n