วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมการปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในการนี้นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดราชบุรี และปิดศูนย์ฯ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี

57172616 530318047794048 2272771361602535424 n