วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
11 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.สุรินทร์ พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ...
 new11042562 resize
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo