วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา

 

resize

 

13 พฤษภาคม 2562 ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชาเอก ซึ่งประกอบด้วย วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เข้ารายงานตัว เพื่อเลือกสถานศึกษา และรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้พบปะ ชี้แนะการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

resize02 resize04

 

resize03 resize01