วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

คดภาพ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สุ่มตรวจสอบ ติดตามการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

        14 พฤษภาคม 2562 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายกานตพงศ์ ชูศรี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ และติดตามการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนอนุบาลพังงา ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา โดยมีนายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ภาพกิจกรรม

 

IMG 3210 IMG 3196

 

IMG 3174IMG 3182

 

IMG 3255 IMG 3257