วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ในการเรียกรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖  จำนวน  ๗ วิชาเอก ๔๕ อัตรา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม