วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
จำนวน 8 อัตรา เอกภาษาไทย 1 อัตรา,คณิตศาสตร์ 4 อัตรา, สังคมศึกษา 1 อัตรา, พลศึกษา 1 อัตรา, คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

S  2818077

 

S  2818082