วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

135- 06.62