วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมีนายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ได้ให้ข้อมูล และรายละเอียด ตามวาระการประชุม ให้แก่คณะกรรมการรับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

10มย62