วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากร และคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านIMG 61

 

 

IMG 6181

 

IMG 6185

 

IMG 6199

 

IMG 6192

 

IMG 6183