วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

62511987 702833413508146 3073144671900270592 o

 

            10 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศิริวรรณ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น  

 

  ภาพกิจกรรม

62146895 702834166841404 5681196152884559872 o

 

 

223

 

62248496 702830763508411 2533833892058628096 o

 

62163405 702834443508043 4581706940542877696 o