วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ในการรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

64488478 563035354522317 8719404499942244352 n