วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา นายอานุภาพ อุฬารวิริยะกุล วิชาเอก สังคมศึกษา บรรจุที่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สังกัด สพม.10
บันทึกภาพ:ธนพร คงถาวร
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

10มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0002

10มย62 ๑๙๐๖๑๑ 0001