วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ร่วมนำเสนอผลโครงการ ระดับจังหวัด

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.พังงา นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง และนางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ เข้าประชุมร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams และโครงการTFE (Teams For Education) และโครงการขยายผล Best Practice (BP) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูนและโรงแรมไอดี เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างเกณฑ์คัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ ในระดับภาคต่อไป

IMG 7633 Custom
(ภาพกิจกรรม) (ชมคลิปกิจกรรม)
นำเสนองาน Custom