วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คอนเสริ์ตรักชาติ พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 ตอน "รักจังพังงา เมืองภูผา ใต้ฟ้าพระบารมี"

14 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา จัดมหกรรมฟรีคอนเสริ์ตรักชาติ พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 ตอน "รักจังพังงา เมืองภูผา ใต้ฟ้าพระบารมี" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดพังงา จำนวน 10 ทุน มีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยศิลปินชื่อดัง ขับร้องและแสดง อาทิ วินัย พันธุรักษ์, ทิพวัีลย์ ปิ่นภิบาล, โฉมฉาย อรุณฉาน, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมด้วยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์

IMG 8038 Custom
(ภาพกิจกรรม)