วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี “เสมาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และมีนายรังสรรค์  อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเจ้าภาพในครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  นำโดย ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การแข่งขันครั้งนี้แบ่งทีมนักกีฬาออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ 1. ทีมสีฟ้า “รวมพลคนเสมา” ประกอบด้วยหน่วยงาน คือ ศธจ.สระบุรี , กศน.สระบุรี , สอศ.สระบุรี , ศกศ.สระบุรี และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี 2.ทีมสีเหลือง คือ สพป.สระบุรี เขต 1 3. ทีมสีชมพู คือ สพป.สระบุรี เขต 2 และ 4. ทีมสีแดง คือ สพม.เขต 4 (โรงเรียนสังกัดมัธยมในจังหวัดสระบุรี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอล 2. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย/หญิง) 3. เซปักตะกร้อ 4. เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม) และ 5. การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์

2019070601