วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคมศึกษา พลศึกษา และภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

66672499 580641886094997 3796946399006818304 o

 

 

 

 

66188236 580640939428425 5829878415909453824 n