วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมี

นายสุเชษฐ  ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ได้ให้ข้อมูล และรายละเอียด ตามวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการรับทราบ  

ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

bloggif 5d26f83a69e83