วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

IMG 1385 640x412

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต​ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562