วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างความสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

IMG 1560 640x426

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและเพื่อความสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เหล่าข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

IMG 1456 320x213IMG 1564 320x213

IMG 1577 320x213IMG 1572 320x213