วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่  12  สิงหาคม  2562  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  87  พรรษา  และวันแม่แห่งชาติ ปี 2562  กระทรวงศึกษาธิการ

1.21.1234.14685

BangkokPEO PR Team
กลุ่มอำนวยการ ศธจ.กรุงเทพมหานคร