วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่  12  สิงหาคม  2562  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  87  พรรษา  และวันแม่แห่งชาติ ปี 2562  กระทรวงศึกษาธิการ

1.21.1234.14685

BangkokPEO PR Team
กลุ่มอำนวยการ ศธจ.กรุงเทพมหานคร