วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

080 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ภาคเช้านายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยอย่างพร้อมเพรียง  และในภาคบ่าย นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)

 081