วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร (กองพันล่าง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรอง
แห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1,200 คน ผู้มีเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.1, สพป.พบ.2,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษาเอกชน, สังกัด ตชด., การศึกษาพิเศษฯ ประธานในพิธี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

บันทึกภาพ:สุวรี ทัพนาค
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง


1 resize

DSC 2029 resize 5สค2562 ๑๙๐๘๐๗ 0016 resize