วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการสอบ วันเสาร์ที่ 10-11 สิงหาคม 2562 เวลา ณ.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

67739393 600908594068326 8721995215625256960 o

 

69134441 600920034067182 2169292693065170944 o