วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาร่วม การจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ.บ้านห้วยทับใต้ หมู่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

69231638 602383800587472 2704782601280815104 o

 

67941268 602379663921219 2275500482606661632 o