วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องเบญพล อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

68712554 602605810565271 4523864885095825408 o

 

 

68751577 602609200564932 6931870559097585664 o