วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องเบญพล อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

68712554 602605810565271 4523864885095825408 o

 

 

68751577 602609200564932 6931870559097585664 o