วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน11649