วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 098 วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "กศน.ยุคใหม่ เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล" ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงจอดรถ (โดม D) บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ชูหน้า รอง ศธจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของ กศน.อำเภอครบทั้ัง 9 อำเภอ ...

 097