วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี โดยการนำของนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางราชการ สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองราชบุรี และสถานศึกษาฯ ทำความสะอาดเพื่อระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโนโรไวรัสในสถานศึกษา ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ และรอบบริเวณโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

70257219 617572435735275 5108140467833274368 o