วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดงานมหกรรมงานวิชาการบ้านสารสิทธิ์ฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

69723300 617590689066783 2841775535284027392 o