วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน เพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาคม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

70305782 619421348883717 4869604559808364544 o