วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ ระดับภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 4 ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ.ห้องเวลาดี แกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

70032515 619605152198670 4385113136215097344 o