วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน "มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องเวลาดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

70725017 621015288724323 9140024872171208704 o