วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ณ.ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

71294437 636862973806221 5840141072759521280 o