วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอเลเมนด์ หาดคลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

71520099 755386538243698 3694415797255405568 o   ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  3

 

ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  9   ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  112