วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอเลเมนด์ หาดคลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

71520099 755386538243698 3694415797255405568 o   ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  3

 

ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  9   ประชมรายงานผลการดำเนนงานโครงการ ๑๙๑๐๐๔  112