วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=517369248829366
let8-10-62