วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุม

คณะทำงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ฉบบท 5-11-62