วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในการดำเนินการตามแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=538166300082994
let6-11-62