วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

78651118 679606802865171 4514142161469440000 o

 

76695229 679607336198451 1187051827296731136 o

75614240 679609919531526 5973900965835702272 o