วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้อราชการในวาระอื่นๆ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้มีการแนะนำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เนื่องจากการเข้ารับตำแหน่งของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ุพฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

78322331 680489569443561 3673123776058359808 o

 

 

78242598 680493109443207 8368303095431561216 o