ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562
รูปภาพ 55 ภาพ

03