วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 .....25 พ.ย. 2562 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 26112562 resize
 ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่... 

#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo