วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 .....25 พ.ย. 2562 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 26112562 resize
 ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่... 

#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo