วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 (อาคารแพทย์แผนไทย) ม.ราชภัฏเพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ขึ้นบัญชีไว้ฯ มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 51 ราย

บันทึกภาพ:ธนพร   นำเผยแพร่:ธนิษฐา

20191202 ๑๙๑๒๐๒ 000120191202 ๑๙๑๒๐๒ 0003

20191202 ๑๙๑๒๐๒ 000420191202 ๑๙๑๒๐๒ 0006

20191202 ๑๙๑๒๐๒ 000920191202 ๑๙๑๒๐๒ 0010