วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนองคาย เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ ราย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ

ตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย