วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนองคาย เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ ราย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ

ตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย