วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 .....4 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและการแถลงข่าวเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" แปลงนาบ้านตาลวก ต.กังแอน และบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
e1575599039 resize
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo