วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 .....6 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมในพิธี "มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562" จำนวน 206 ทุน ณ หอประชุม อบจ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 06-12-2562
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo