วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี : ทรงคุณค่า ด้วย... “เป็นหนึ่งตลาดกาล 9 ธันวาคม 2562” ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี