วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี : ทรงคุณค่า ด้วย... “เป็นหนึ่งตลาดกาล 9 ธันวาคม 2562” ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี