วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา

ฉบบท 10-1-63