วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา

ฉบบท 10-1-63