วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 11 ม.ค. 2563 ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงาน"วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563"  ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 11012563
 

ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่...
#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo